Inför inflyttning

I informationsbladet ”Inför inflyttning” följer anvisningar om var du ska vända dig vid felanmälan, frågor och i akuta ärenden samt tips och råd på hur du som hyresgäst löser enklare saker och vårdar lägenheten för att hålla den och fastigheten i ett gott skick.