Uppsägning av hyresavtal

Vill du säga upp din lägenheten eller lokal?

Då krävs det en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden hittar du i ditt hyresavtal.

För att säga upp din lägenhet ska du skriva ut och fylla i formuläret ”Uppsägning av hyresavtal”.

Det går även bra att utforma en egen skriftlig uppsägning som exemplet nedan.

Härmed säger jag upp min lägenhet.


Namn:
Lägenhetsnummer/Lokalnummer:
Lägenhetens/Lokalens adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-post:


Underskrift med ort och datum:
(alla som står på hyreskontraktet ska skriva under)