Dataskyddspolicy / GDPR

Godkännande av denna policy:

Din integritet är viktig för oss på Flodins Fastigheter och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. När du använder våra tjänster, accepterar du dessa villkor för insamling, användning och delning av dina personuppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy.

Ändringar:

Vi kan komma att göra ändringar i denna Dataskyddspolicy. Förändringar meddelas via vår hemsida. Din fortsatta användning av våra tjänster efter att vi har offentliggjort våra ändringar av denna policy innebär att du accepterar den uppdaterade Dataskyddspolicyn.

När du söker hyreslägenhet eller hyreslokal:

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan av hyreslägenhet eller hyreslokal samt vid ansökan om byte eller andrahandsuthyrning. Detta på grund av att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

När du erbjuds en hyreslägenhet eller hyreslokal hos oss:

När du blir erbjuden en hyreslägenhet eller en hyreslokal hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. För att ett hyresavtal ska kunna upprättas behöver vi kontrollera att du uppfyller de rådande kraven för detta. Vi behöver till exempel uppgifter om din ekonomi, anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg och andra intyg och referenser du lämnat till oss. Vi sparar dina uppgifter så länge de anses relevanta och aktuella.

Under hyresförhållandet:

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspartner. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar. Vi behandlar också dina personuppgifter när det bedöms nödvändigt att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan behöva göras om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita ett personuppgiftbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

När hyresförhållandet är slut:

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttar från din hyreslägenhet eller lämnar din hyreslokal, men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnden och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.