Uppsägning av bilplatsavtal

Vill du säga upp din bilplats?

Då krävs det en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden hittar du i ditt bilplatsavtal.

För att säga upp din bilplats ska du skriva ut och fylla i formuläret ”Uppsägning av bilplatsavtal”.

Det går även bra att utforma en egen skriftlig uppsägning som exemplet nedan.

Härmed säger jag upp min bilplats.


Namn:
Bilplatsnummer:
Bilplatsens adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-post:


Underskrift med ort och datum:
(alla som står på bilplatsavtalet ska skriva under)